Na kolech Mikroregionem urbanická brázda

V roce 2004 se zrodil „nápad“ projet společně na kolech náš mikroregion po cestách a cestičkách, kudy běžně nejezdíme, setkat se, popovídat si a prohlédnout si obce i krajinu z jiných úhlů. V následujícím textu jsou stručně shrnuty všechny ročníky.

Rok 2004

V sobotu 18. září 2004 se uskutečnila cyklistická vyjížďka Na kolech mikroregionem Urbanická brázda. Výlet začal ve Lhotě pod Libčany a končil v Roudnici. Trasa dlouhá 27 km vedla všemi obcemi sdruženými ve svazku. Z 50 účastníků všech věkových kategorií byl nejstarším cyklistou, který ujel celou trasu, pan František Doležal z Roudnice (73 let). Nejstarší kolo – z roku 1931 bylo též z Roudnice a se svojí majitelkou ujelo polovinu trasy (z Dobřenic do Roudnice).

Nádherné slunečné počasí a dobrá nálada všech účastníků v nás vyvolala otázku, zda nepořádat vyjížďky mikroregionem každoročně.

Rok 2005

V sobotu 24. září 2005 jsme vyjeli na 2. podzimní projížďku mikroregionem Urbanická brázda. Cyklistický výlet začal v Obědovicích, odkud odstar-tovalo 25 účastníků směrem na Kratonohy a Roudnici. Na trase se přidávali další cyklisté a v Syrovátce, kde jsme měli v obecním hostinci občerstvovací zastávku, nás již bylo 57. Konečná stanice byla na fotbalovém hřišti v Dobřenicích. Trasa dlouhá 29,5 km vedla po silnicích, starých úvozových cestách a účelových zemědělských komunikacích tak, abychom projeli netradičně náš region a podívali se do míst, kudy mnozí z nás nikdy nejeli.

Na fotbalovém hřišti v Dobřenicích, kam dorazilo 61 cyklistů, nás uvítala paní starostka Otílie Chlapková, která předala všem dětským účastníkům projížďky sladkou odměnu a vyhlásila 4 zvláštní ceny - nejmladším účastníkem byl Nicolas Koutník, nejstarší účastnicí paní Marta Bitvarová, ceny za nejstarší kolo (z roku 1931) a nejkrásnější zvonění získala paní Marie Doležalová. Všichni ocenění byli z Roudnice.

Rok 2006

V sobotu 23. září 2006 vyrazili cyklisti na již 3. podzimní projížďku mikroregionem Urbanická brázda. V tomto roce byly připraveny 2 vyjížďkové trasy, které začínaly na křižovatce ve Lhotě pod Libčany.

I. trasa o celkové délce 36 km, byla určena pro zdatné cyklisty, ale celou ji projelo i několik dětí ve věku 7-10 let. Účastníci II. trasy pak ujeli naším mikroregionem 16 km.

I. etapa cyklistického výletu začala ve 13,00 hodin ve Lhotě pod Libčany, odkud vyjelo 50 účastníků směrem přes Roudnici, Kratonohy do Obědovic, kde byla na náv-si u obecní hospody „U Vavřince“ krátká občerstvovací zastávka. Cestou se připojovali další cyklisté a v Obědovicích nás bylo již 68. Poté jsme krátce vyjeli z našeho mikroregionu do Káranic a Chudeřic a odtud zase zpět lesem směrem na Michnovku, Dobřenice, Rohoznici, Osičky, Polizy, Sedlici, Praskačku až na konečnou stanici na hřišti v Urbanicích. V průběhu trasy jsme 2x přejížděli významnou stavbu – dálnici D 11, která již dnes výrazně ovlivňuje život v našem regionu.

Účastníci II. etapy vyrazili ve 14,00 hodin směrem na Trávník, Polizy přes Žižkovec, Sedlici do Praskačky, kde si někteří udělali krátkou zastávku na dětském hřišti u sokolovny a poté dojeli do cílové stanice na hřišti v Urbanicích.
V cílové stanici vítali účastníky zástupci obce Urbanice, kteří předávali všem trička s logem mikroregionu Urbanická brázda a dětem sladkou odměnu.

Do cílové stanice postupně dojelo celkem rekordních 120 cyklistů!!! Pro všechny účastníky cyklistického výletu připravili urbaničtí zdarma chutné občerstvení (kýtu a pití), za což jim touto cestou moc děkujeme.
Počasí nám jako každoročně přálo, projeli jsme náš mikroregion opět jinými cestami, jak jsme si již při první vyjížďce dali za cíl.

Rok 2007

V sobotu 15. září 2007 vyrážíme na 4. podzimní projížďku naším mikroregionem. Při plánování tras jsme si dali za cíl navštívit 2 naše nové členské obce, a to Hvozdnice a Libčany.

I v tomto roce byly připraveny dvě trasy, startem byla křižovatka v Roudnici směr Libčany. I. trasa pro zdatné cyklisty v délce 38 km vedla z Roudnice do Želí, kde jsme si prohlédli náves, pak jsme pokračovali lesem ke Třem dubům kolem nového písníku „Na kopcích“ dolů do Roudnice okolo hospody „U Formana“ do Kratonoh, Obědovic (zde byla krátká občerstvovací zastávka v hospodě „U Vavřince) a pak starou zámeckou cestou do Dobřenic, Osiček, Osic kolem odpočívadla u Poliz do Žižkovce, Sedlic, Praskačky, Urbanic a polní cestou kolem nové cykloodpočívky ve Lhotě pod Libčany (U obecní hospody) na fotbalové hřiště v Libčanech. Silný protivítr ztížil cyklistům první poloviny cesty a proto do cíle dojížděli později než jsme si naplánovali.

II. trasa pro děti a méně zdatné cyklisty v délce 14 km se ubírala z Roudnice do Lhoty pod Libčany přes Hubenice, Sedlice, Praskačku, Urbanice, Hvozdnice a odtud lesem kolem „Studánky“ na fotbalové hřiště do Libčan.
Na hřišti očekávalo cyklisty zastupitelstvo obce Libčany v čele se starostou Jirkou Polákem. Všichni účastníci – dojelo nás 143!!! obdrželi na upomínku na výlet tričko nebo kšiltovku nebo tašku s logem mikroregionu Urbanická brázda a děti sladkou odměnu. Kvůli větrnému počasí neměli děti v cílové stanici nafukovací skákací hrad, což pro ně bylo trochu zklamání, ale řekli jsme si, že se budeme těšit na příští rok.

Rok 2008

Účastníci 5. ročníku cyklovýletu Na kolech mikroregionem Urbanická brázda vyrazili za chladného podzimního počasí na své trasy v sobotu 20. září 2008 z prostoru před budovou Obecního úřadu v Praskačce.

I. trasa pro zdatné cyklisty (33,5 km) vedla z Praskačky přes Sedlice, Krásnice, Osice, Trávník, Syrovátku do Dobřenic, kde byla občerstvovací zastávka. Odtud se pokračovalo přes zámecký park polními cestami na náves do Obědovic, podél písníků do Kratonoh, kolem původního mlýna do Trnavy a pak přes Puchlovice, Roudnici na fotbalové hřiště do Lhoty pod Libčany.

Účastníci II. - 15ti kilometrové trasy vyjeli z Praskačky směrem na Sedlici a Krásnice a odtud na občerstvení na novém odpočívadle na dálnici D1 (Hradec Králové – Praha) do Mc Donaldu, odtud pak přes Osice, Trávník, Syrovátku na hřiště do Lhoty pod Libčany.

V letošním roce díky spolupráci s Rodinným a mateřským centrem ze Lhoty pod Libčany byla připravena i III. trasa – pro nejmenší děti. Maminky na hřišti vytyčily trasu pro odstrkovadla a koloběžky a naši nejmenší mohly vyrazit na bezpečné závody. Pro všechny děti pak byly připraveny hračky, hry a soutěže.

V cíli na všech 160 cyklistů čekali vitamínové nápoje Jupík a Jupí (sponzorský dar firem Kofola a.s. - pan Zirnzák Jan a Velkoobchod Jedlička) a děti i sladká tyčinka, na rožni se opékalo sele (které sponzorsky poskytlo Agrodružstvo Lhota pod Libčany).

I když nám letošní chladné podzimní počasí nepřálo, těšíme se na příští rok. Prohánějte tedy kola, trénujte svaly a v září 2009 nashledanou :-).