Rozvoj regionu Hradecký venkov

Místní akční skupina má k prosinci 2007 vypracován a schválen rozvojový dokument – Strategický plán Leader MAS Hradecký venkov na období 2007-2013, který obsahuje dohodu členů MAS na tom co, jak, kdy, s kým a za kolik se bude v regionu realizovat. Celé znění strategie je zveřejněno na internetových stránkách www.hradeckyvenkov.cz nebo v kanceláři MAS v Nechanicích.

Další rozvoj regionu bude směřovat k naplnění naší společné vize:

  • „Hradecký venkov - prosperující venkovská oblast v ekologicky vyvážené krajině poskytující kvalitní podmínky pro rekreaci a život současné i budoucí generace.“