Proč a jak třídit odpady

Proč třídíme odpady?

Mnozí z lásky k přírodě, jiní berou třídění jako součást moderního životního stylu, dalším připadá třídění jako zbytečná věc. Každý ale můžeme ovlivnit životní prostředí ve svém okolí a myslet tak na budoucí generace.

Tříděním:

  • šetříme přírodní zdroje, které jsou omezené.

  • šetříme energii, výroba z recyklovaných surovin je úspornější.

  • šetříme místo na skládkách.

Jak třídit?

Minimalizovat množství odpadů lze již při nákupech. Příkladem jsou mycí prostředky. Pokud stále kupujeme saponáty, mýdla a další prostředky v plastikových lahvích, obaly zaberou po vyhození mezi odpadky několikanásobně více místa než obaly od náhradních náplní, které se přelijí do již jednou zakoupené lahve. A našlo by se mnoho dalších příkladů. Přemýšlejte o tom až půjdete nakupovat.

Jaké odpady vznikají v domácnostech?

Velkou část toho, co vyprodukujeme doma, tvoří odpady dále využitelné. Cokoli z papíru, skla a plastů lze po správném vytřídění ještě po recyklaci použít.

Kam s odpady v Mikroregionu urbanická brázda?

Ve všech obcích mikroregionu jsou sběrné kontejnery na recyklovaný odpad tzv. sběrná místa.

Plasty

Do kontejnerů na plasty patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin, polystyren, igelitové tašky a sáčky.

V kontejnerech NESMÍ skončit plasty znečištěné zbytky potravin, chemikáliemi, oleji nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC, automobilové plasty.

Sešlapáváním plastových láhví, výrazně ušetříte místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do kontejneru 3x více. U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků.

Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti, proto se plasty odváží na dotřiďovací linku. Ze směsi plastů se na třídící lince ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren. Z této suroviny se vyrábějí netkané textilie, zátěžové koberce zahradní nábytek, zámkové dlažby nebo obrubníky; granulát pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se může přidávat do betonu při výrobě speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností.

Sklo

Do kontejnerů na sklo PATŘÍ veškeré obalové (sklenice, láhve) a tabulové sklo.

V kontejnerech NESMÍ skončit sklo s drátěným výpletem, bezpečnostní autoskla, zrcadla, porcelán, keramika. Pozor! Mnozí si často pletou keramiku a porcelán se sklem! Sklo je průsvitné. Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich recyklaci.

Sklo se na automatické lince třídí podle barev, drtí se na střepy a ty jsou následně používány na výrobu nového skla. Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Využíváním skleněných odpadů se ušetří mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

Papír

Do kontejnerů na papírpatří noviny, časopisy, letáky, sešity, papírové obaly, karton a lepenka.

V kontejnerech nesmí skončit papír mastný, mokrý, znečištěný zbytky potravin, nebo krabice od nápojů, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír. Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte. Ušetříte tak místo v kontejneru.

Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, stavební desky apod. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát.

Dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklována a odváží se na skládku.