Plán zlepšování pro rok 2008

 

Činnost
Termín
Ukazatel
Zodpovědnost
Spolupráce
Schválení hodnotící zprávy, plánu zlepšování a deklarace PZM***
září 2008
usnesení členské schůze
politik ZM
koordinátor ZM
 
Jmenování komise ZR
září 2008
usnesení členské schůze
politik ZM
koordinátor ZM
 
Příprava a realizace ekologického projektu „Poznáváme a chráníme naši přírodu“
30.12.2008
správy a fotky z jednotlivých aktivit projektu
koordinátor ZM
politik ZM
 
Webové stránky projektu
září 2008
sekce na stávajících webových stránkách svazku
koordinátor ZM
politik ZM
 
Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně „Na kolech mikroregionem Urbanická brázda“
říjen 2008
článek v regionálních médiích, zápisy, fotodokumentace
komise ZM
OÚ a RMC Lhota pod Libčany
 
Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Bezpečná cesta do školy a do školky
15.12.2008
článek v regionálních médiích, zápisy, fotodokumentace
komise ZM
ZŠ v regionu
 
Naplňování kategorie D v oficiální evidenci MA21
15.12.2008
záznam v Databázi MA21
koordinátor ZM
politik ZM
 
Vyhodnocení činnosti PZM a MA21
leden 2009
prezentace činnosti
koordinátor ZM
komise ZM, politik ZM
 
Medializace aktivit PZM a MA21
průběžně
min. 2 články v regionálních médiích, Zpravodaj 2008
koordinátor ZM
ostatní členové komise
 
Informační a metodická podpora partnerů a subjektů v regionu
průběžně celý rok
Počet konzultací
koordinátor ZM
Hradecký venkov, o.p.s.
 
 

*** Vysvětlivky:

Deklarace Projektu Urbanická brázda – Zdravý mikroregion (usnesení členské schůze svazku obcí ze dne….)

Deklarace PZM je dokument, který představuje oficiální souhlas svazku obcí k postupu dle mezinárodních dokumentů – Zdraví 21 a Agenda 21 v rámci PZM.

Komise Zdravého města – jmenování členů (usnesení členské schůze svazku obcí ze dne….)

Komise Zdravého mikroregionu je pověřeným orgánem členské schůze svazku obcí nad procesy Projektu Zdravý mikroregion a místní Agendy 21. Je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství, jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.

Předsedkyní komise Zdravého města je ……………. Komise se bude scházet minimálně 2x ročně. Z každého setkání budou vyhotoveny zápisy, které budou k nahlédnutí na webových stránkách svazku pod odkazem Zdravý mikroregion a budou rozesílány zástupcům členských obcí.

S ohledem na potřebný čas na přípravu jednotlivých aktivit a získávání grantů a dotací navrhuje plán zlepšování i aktivity projektu pro II. pololetí roku 2009.

  • Bezpečná cesta do školy“ (kampaň ve spolupráci MŠ a ZŠ v regionu a s Policií ČR)

  • výstup na Sněžku (2-3 trasy – sraz na Sněžce, náklady na autobusy)

  • výlet s výstupem na rozhlednu

  • úklid obce, krajiny na Den země

  • výsadba zeleně v krajině – alej mikroregionu

  • logo projektu ?

  • Den mikroregionu - soutěž o zdravou obec 

V Praskačce dne: 23.6.2008
Vypracovala: Ing. Jana Rejlová, koordinátorka projektu