Co je Místní akční skupina

Jak a proč vznikla Místní akční skupina Hradecký venkov?

Svazky obcí Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda začaly v roce 2006 na svém území připravovat společný rozvoj na základě metody LEADER, a proto v květnu 2007 založily obecně prospěšnou společnost Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích a její územní pracoviště – Místní akční skupinu Hradecký venkov. Později se k nim připojil svazek obcí Hustířanka.

Co je rozvoj regionu metodou LEADER?

Metoda LEADER uplatňovaná při rozvoji regionu znamená, že do přípravy a realizace společné strategie se zapojí co nejvíce partnerů z regionu - obce, neziskové a zájmové organizace, školy, podnikatelé, občanská sdružení apod. Tito partneři se stanou členy místní akční skupiny (MAS) a zapojí se do společné činnosti.

Program LEADER úspěšně běží již 15 let v Evropě a jeho podstatou je myšlenka, že sami místní lidé nejlépe vědí, co jejich region potřebuje a kam tedy směřovat dotace. V České republice je připraven do roku 2013. MAS, které uspějí se žádostí o finance na realizaci svého plánu, mohou na toto období získat k rozdělení částky v řádu desítek miliónu korun.

Základní charakteristiky MAS Hradecký venkov

 • správní území – 4 svazky obcí Hustířanka, Nechanicko, Obce památkové zóny 1866, Urbanická brázda – 58 obcí
 • rozloha 374 km2
 • 24 tis. trvale žijících obyvatel
 • průměrná hustota zalidnění 64 osob/km2
 • největší obec – Město Nechanice (2 280 obyvatel)
 • nejmenší obec – Pšánky (48 obyvatel)

Jak se stát členem MAS?

 • kontaktovat manažerky společnosti
 • vyplnit Rámcovou smlouvu a odeslat ji na adresu MAS
 • zaplatit členský poplatek

Kdo se může stát členem?

Každý, komu není lhostejné místo kde žije a kdo chce přispět k rozvoji svého regionu svou aktivní činností.

K březnu 2008 má MAS Hradecký venkov 23 členů

 • 4 podnikatelé v zemědělství
 • 1 fyzická osoba
 • 12 neziskových organizací
 • Dětský domov Nechanice
 • Základní škola Hořiněves
 • 4 svazky obcí

Partnerské regiony

 • MAS Brána do Českého ráje
 • Sdružení obcí CdC Pays Melois ve Francii