Čistá obec, Čisté město, Čistý kraj

Obce v mikroregionu jsou zapojeny do projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, který organizuje firma EKOKOM.

Hlavním cílem projektu je zvýšit množství tříděných odpadů, které se dají využít k další recyklaci. Motivací pro obce je, že za vytříděný odpad získají finanční prostředky.

Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů v obcích platné od 1. 1. 2008

Sídla do 4 000 obyvatel - Nádobový a pytlový sběr

Výtěžnost1) sběru
na obyvatele (kg/rok)
Platba za zajištění využití
(Kč/t obalových komunálních odpadů)
Papír
Plasty
Sklo
Kovy
Nápojový karton
< 21
1 920
3 800
570
2 600
2 900
21 – 31
2 190
4 600
670
2 800
3 200
> 31
2 560
5 500
790
3 500
3 600

 1)Výtěžnost je počítána jako součet hmotností vytříděných komodit papír + plast + sklo + nápojový karton z komunálního odpadu. Do výtěžnosti nejsou započteny vytříděné kovové odpady.