Urbanice

Územně plánovací dokumentace

Na přelomu roku 2005 a 2006 bylo ukončeno 5 leté období zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace obce Urbanice.

V současné době je rozvoj obce řízen v souladu se schváleným Územním plánem obce Urbanice.

Veřejná zeleň

Dokončuje se výsadba nové veřejné zeleně. V letech 2005 a 2006 byla realizována kompletní obnova zeleně v intravilánu obce. Tato rekonstrukce proběhla podle návrhu zpracovaného firmou Jašovi Žiželice. Výsadbu provedla výše uvedená firma a dnes již je vidět, jak náves naší obce prokoukla a jak asi bude vypadat za několik let, až se vysazená zeleň rozroste.

V souvislosti s novou výsadbou byly postupně odstraněny staré ovocné dřeviny (jabloně, hrušně, třešně a ořešáky), které byly značně prořídlé. V minulosti se tyto ovocné stromy dražily za účelem prodeje úrody, ale v dnešní době již o česání nebyl valný zájem.

Oprava úřadu

Po minulé zimě musela obec přistoupit k realizaci přípravy generální opravy střešní konstrukce obecního úřadu, neboť dlouhá zima narušila krytinu již mnohokrát opravovanou. V důsledku netěsností nám do objektu zatékalo, proto bylo rozhodnuto o změně typu střechy z rovné na valbovou, krytou taškami Besk. Nová střecha byla zrealizována do konce roku 2006. Dokončovací práce pak budou provedeny v průběhu jara letošního roku.

Plynofikace

Kvapem se blíží doba skládání účtu ve spojitosti s realizací plynofikace našich obcí sdružených do svazku „Plynofikace obcí Urbanické brázdy“. Touto cestou bych rád upozornil na potřebu splnění 50 % počtu odběrů plynu, který vyplývá ze smlouvy se Státním fondem životního prostředí.

V naší obci schází do potřebného počtu ještě 3 přípojky vybavené plynoměrem, proto žádáme ty, kteří uvažují o realizaci zavedení plynu do svých domů, ať neváhají a učiní tak co nejrychleji.

Obec u svého majetku bude reagovat obdobně, tj. bude realizován přívod plynu a změna vytápění v místním Kulturním domě. Pomůžeme také s realizací připojení na plyn našemu fotbalovému klubu AFK Urbanice.

Akce v obci

26. srpna 2006 bylo uspořádáno pro děti na fot-balovém hřišti divadelní představení a soutěže se sladkou odměnou zakončené opékáním párků. Dospělí se pak ve večerních hodinách mohli zúčastnit setkání nad opečenou kýtou a k poslechu i tanci jim hrála hudba.