Roudnice

Masopustní reje v Roudnici

Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů do začátku postní doby, která začíná čtyřicet dní před Velikonocemi. Konec masopustu se slavil tři dny. Hlavní zábava začala o masopustní neděli a pokračovalo se v pondělí. Vyvrcholení masopustu nastalo v úterý. Toho dne procházely venkovem průvody maškar. I v Roudnici chodily původně maškary v úterý. Byla to záležitost dospělých, děti jen přihlížely. S postupem času se zábava přesunula na sobotu a průvodu se zúčastňovali dospělí i děti. Později nastala dlouhá odmlka a průvody se nekonaly. K obnovení tradice došlo až v roce 1991.

Začínalo se na hořením konci, hasiči vedli organizovaně průvod po celé vesnici. Na voze se kupily koblihy, koláče, různé pečivo, pití – všeho velké množství. Těch masek co se sešlo!

Masopust 2006 přinesl změnu. Postava „Masopust“ převzala od starosty vládu nad obcí a řídila celý průvod maškar.

Roudnický hasičský sbor

V roce 2006 jsme v červenci oslavili 80. výročí od založení hasičského sboru v Roudnici.

Při této příležitosti se uskutečnil 1. ročník hasičské soutěže „O pohár starosty obce Roudnice“. Hasiči připravili pro všechny návštěvníky překvapení – poprvé vystavili zrekonstruovanou historickou hasičskou stříkačku z roku 1931 vyrobenou firmou Stratílek Vysoké Mýto. Stříkačku opravili vlastními silami podle dochovaných dobových fotografií.

Nové sportoviště

V centru obce Roudnice – proti budově Obecního úřadu bylo na stávající travnaté ploše vybudováno nové sportoviště - startovací základna hasičů s odvodňovacím systémem. Dále pak nový zdroj vody určený k zásobování požárních kádí a udržování travnaté soutěžní dráhy, která zároveň slouží jako tréninkové hřiště pro fotbalisty a sportování všech roudničáků. Plocha má vlastní osvětlení, zdroj energie a pro letošní rok zde plánujeme vybudovat malý objekt – jako zázemí pro pořádání nejen hasičských soutěží, ale dalších kulturně společenských akcí jako je Roudnická dětská olympiáda, začátek a konec prázdnin, Dýňové slavnosti apod.

Roudnická knihovna

První písemná zmínka o roudnické knihovně je z roku 1930. Knihovna je umístěna v prvním patře Obecního úřadu. Jsou zde k dispozici knihy z výměnného souboru ze střediskové knihovny v Hradci Králové. Internet je v knihovně zpřístupněn zdarma každý všední den. Pořádají se zde besedy, výstavy a další kulturní akce.
Roudnická knihovna prošla v roce 2006 velkými změnami – bylo vymalováno a na dvě etapy byl postupně vyměněn nábytek.