Praskačka

Správní území obce Praskačka zahrnuje čtyři katastrální území, kterými jsou Krásnice, Praskačka, Sedlice a Vlčkovice.

Historie jednotlivých místních částí spadá do l3. až l4. století.

Všechny obce, kdysi samostatné, patřily pod Opatovický klášter, později náležely rodu Pernštejnů, kteří je prodali pánům na Hradci a ti pak Libčanskému panství.

Všechny místní části mají výrazně zemědělský charakter s více, či méně zachovanými náznaky selských stavení a statků. Středu Praskačky dominuje kostel zasvěcený Nejsvětější trojici.

V okolí kostela se nachází starý hřbitov, kde je pochován matematik a farář Václav Šimerka, který byl významným členem Jednoty Českých matematiků v Praze.

V Praskačce a jejich místních částech se narodili a žili zde i významné osobnosti. Velké zásluhy pro novodobý rozvoj Praskačky měl řídící učitel Jindřich Ženíšek, který byl zakladatelem družstevní záložny. Ta se podílela na výstavbě významných budov jako je sokolovna, pekárna a dalších. Narodil se zde vojenský kapelník a hudební skladatel Jaroslav Labský, z Vlčkovic pochází i významný malíř Bohumil Kubišta.

Co nabízí Praskačka dnes?

V obci žije kolem 950 obyvatel.

Všechny místní části jsou vybaveny veřejným vodovodem a v roce 2004 byla dokončena jejich plynofikace.
Ve Vlčkovicích byla provedena rekonstrukce rozvodů elektro, veřejného osvětlení a rozhlasu. V současné době jsme přistoupili k výstavbě nových kanalizačních systémů zakončených čištěním odpadních vod.

Bohatý je kulturní a sportovní život, zájmová činnost. Základní škola zajišťuje tradiční zpívání na schodech před Obecním úřadem v Praskačce v adventním období a vánoční besídku v sokolovně. Jednou za dva roky vystupuje v kostele v Praskačce pěvecký sbor Smetana na vánočním koncertu. Aktivní je komise školská a kulturní, která připravuje zájezdy do divadel, večery pro důchodce nebo obecní ples, který má svůj pevný termín, poslední pátek v březnu. Ve školní tělocvičně se scházejí ženy a děti k pravidelnému cvičení.

Kromě těchto akcí se v Praskačce odehrávají závody chrtů na moderní dostihové dráze nebo parkurové skákání koní na místním kolbišti, Hubertova jízda.

Knihovny v Praskačce a v Sedlici jsou vybaveny veřejně přístupným internetem.