Osičky

Historických zpráv o Osičkách není příliš mnoho. Bývaly vždy uváděny v souvislosti s Osicemi a s nimi sdílely svůj osud. Jméno vesnice se objevuje v historii v různých podobách. V 15. století jako Osičky, koncem téhož století Osice Malé, v 16. století Vosičky a tento tvar se udržel až do roku 1921, odkdy je úřední jméno obce v dnešní podobě.

Od 11. století patřily Osičky Opatovickému klášteru. V husitských válkách získal vesnici s pod-danými Diviš Bořek z Miletínka a ke konci 15. století byla v držení Pernštejnů. Když pardubické panství koupila císařská komora, přestali poddaní sloužit feudálům a vládli jim císařští hejtmani.

Na císařském panství byl útlak snesitelnější než při dobřenickém zámku a proto se poddaní ani nepřidali k selské rebelii v roce 1775.

Ve 20. století si vesnice uchovala svůj zemědělský charakter. Před 2. světovou válkou zde místní akcionáři založili Družstevní sušárnu čekanky.

V průběhu války však byla uzavřena. V době družstevního hospodaření se z ní stalo skladiště zrnin. V období reálného socialismu se obec stala součástí střediskové obce Lhota pod Libčany.

Po listopadové revoluci se obec opět osamostatnila. Díky tomu byly v průběhu následujících let zrekonstruovány inženýrské sítě – kabelový rozvod elektřiny, veřejné osvětlení, nová kanalizace, vodovod, plynofikace, čistírna odpadních vod.

Z posledních aktivit je to úprava vzhledu návsi, oprava pomníků a zvoničky, zbudování nových chodníků.
V obci funguje knihovna s veřejným internetem. Je jednou z knihoven, která se zapojila do projektu „Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje“. Nedostatkem je, že v obci nepracuje žádný spolek a zájmová organizace.

Pro nejbližší období je plánována rekonstrukce pomníku sv. Jana Nepomuckého a úprava veřejných prostranství.

U příležitosti oslav Dětského dne se v obci koná „Den plný her a zábavy“, kterého se účastní nejen děti z Osiček, ale i jejich kamarádi z okolních vesnic.