Osice

Historie obce sahá až do doby předhistorické. Tu dokládají i významné archeologické nálezy – v písníku bylo objeveno pohanské pohřebiště. Kamenné základy a další pozůstatky po tvrzi v Osicích byly objeveny jižně od kostela.

Ves patřila do 11. století Opatovickému klášteru, později se majitelé měnili.

Dnes k obci náleží i menší obce Trávník a Polizy.

Osice jsou rodištěm významného hudebního skladatele dynastie Škroupů, ze které největšího věhlasu dosáhl František Škroup. Jeho píseň „Kde domov můj“ z Tylovy Fidlovačky se stala národní a později státní hymnou.

Osice jsou kompaktní obcí rostlou kolem návse. Původní zástavba je tvořena převážně hospodářskými usedlostmi. V současné době zde vyrůstají nové rodinné domky, převážně v okrajových částech obce.

Zástavbu a její charakter dokreslují zachovalé nemovité kulturní památky: barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní špíchar, ohradní zeď s bránou a smírčím křížem a kapličkou a sousoší sv. Josefa s Ježíškem. Ke kulturním hodnotám také patří busta Františka Škroupa u školy, pamětní dům skladatele Františka Škroupa a památník obětem I. světové války.

Trávník je malé, malebně uspořádané sídlo se smíšenou zástavbou. Zděná zvonička a vodní nádrž podtrhují jeho charakter.

Polizy jsou menší sídelní útvar se smíšenou zástavbou. V centru obce stojí zděná zvonička, která prošla v loňském roce rekonstrukcí a je ve velmi pěkném stavu.

Dnešní Osice se vyznačují kvalitní občanskou vybaveností. V roce 2001 proběhla rekonstrukce obecního úřadu včetně fasády, na níž byl umístěn nový znak obce. Základní škola Františka Škroupa prošla v letech 1994 až 1996 rozsáhlou rekonstrukcí včetně přístavby, jejíž součástí je nová tělocvična, odborné učebny, nová kuchyň s jídelnou a mateřská škola. 1.-9. ročník navštěvuje 155 dětí z celého okolí. Dále je v obci prodejna potravin a služebna České pošty.

V letech 2002 až 2004 bylo v obci vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem s využitím pro sporty – tenis, volejbal, nohejbal, florbal a jiné. V těsném sousedství vyrostlo také dětské hřiště pro nejmenší a celé okolí bylo doplněno vhodnou výsadbou zeleně. V provozu je také hostinec Na Kopečku, kde probíhají plesy a zábavy. V Osicích a Trávníku jsou otevřeny obecní knihovny, kde je i možnost bezplatného přístupu na internet.

Ve všech částech obce proběhla v minulých letech plynofikace a výstavba nového vodovodu.

Po dokončení dálnice D11 v našem katastru proběhne rekonstrukce značně poničené komunikace. Obec se bude snažit spojit tuto akci s výstavbou nové splaškové kanalizace, což je prvořadý úkol obecního zastupitelstva pro toto volební období. V obci vyvíjejí činnost dobrovolní hasiči, kteří jsou zařazeni ve III. skupině pro výjezdy k různým zásahům a také myslivecké sdružení Háj. Ve všech částech obce v současnosti trvale žije 440 převážně spokojených obyvatel.