Obědovice

Obědovice leží v Královéhradeckém kraji, přímo u silnice I. třídy mezi Hradcem Králové a Prahou. Je to obec s nádhernou návsí, utápějící se v zeleni. První písemné zmínky pocházejí ze 14. století, kdy byla ves rozdělena na několik statků. Pozůstatek jedné tvrze se nachází na návsi, uprostřed rybníka Lednice na poloostrově Vavřínek se sochou sv. Vavřince –Patrona obce.

Obědovice mají přes 240 obyvatel. Pro malé i velké čtenáře je zde otevřena knihovna. Nabízí knihy vlastní i zapůjčené z knihovního fondu Knihovny Města Hradec Králové, pravidelně několikrát ročně obměňované. Všem návštěvníkům nabízí knihovna také přístup k internetu, půjčení multimediálních a naučných CD-ROMů, konzultace v oblasti počítačové gramotnosti, vzdělávací kurzy, výtvarná odpoledne pro děti a další nadstandardní služby.
V roce 2002 převzal starosta obce Zdeněk Pavlíček obecní znak a prapor.

Rok 2006 byl pro Obědovice úspěšný. Obec získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí v soutěži Vesnice roku 2006 a místní knihovna vyhrála soutěž o nejlepší webové stránky knihoven.

Obecní úřad pořádá každoročně pouťové a posvícenské zábavy i obecní ples. V posledních letech se tradicí stávají i jarní karnevaly pro děti i dospělé. Nově narozené děti jsou přivítány do života na každoročním vítání občánků.

V roce 2004 byla po desítkách let obnovena činnost divadelního spolku. První nastudovanou hrou se stala pohádka Jana Drdy Hrátky s čertem. O dva roky později přibyla do repertoáru historická fraška V. K. Klicpery Hadrián z Římsů.