Libčany

Zemědělskoprůmyslová obec nacházející se 8 km od Hradce Králové. V současné době má obec společně s místní částí Želí cca 810 obyvatel.

Obec obklopují ze severní a východní strany lesy a jinak ovocné sady, které z velké části obhospodařuje ZD Libčany. Na území obce dále pracuje firma Central Sticks, která je výrobcem dřevěných držátek do nanuků a různých špejlí. Libčanský závod pokrývá celosvětovou spotřebu těchto výrobků z 48%. Zaměstnává ve třech směnách cca 180 lidí. Dále je na území obce cca 10 živností, z nichž nejvýznamnější je Bonsaj centrum rodiny Pišlových. Tuto rodinnou firmu navštěvují ročně stovky tuzemských i zahraničních návštěvníků. V obci je úplná škola o kapacitě 300 žáků a mateřská škola.

Nejstarší písemný záznam o existenci obce je z roku 1073, kdy obec patřila Opatovickému klášteru. Malíř Mikoláš Aleš pokřtil obec Libčany pro její malebnou polohu okřídleným názvem „Český Betlém“. Významným vlastníkem Libčan byl mimo jiné také Jan Petr Straka z Nedabylic a Libčan. Erb tohoto významného rodu se stal znakem obce.
Obec Libčany vzpomíná několika významných rodáků, jako byli Matěj Kopecký - obrozenecký loutkář a zakladatel loutkářství, Vojtěch Sedláček - akademický malíř. V roce 1878 se v Libčanech narodil významný historik umění akademik Zdeněk Wirth. Celá řada významných lidí v Libčanech působila, za všechny připomínáme Dr. Františka Cirila Kampelíka známého zakladatele venkovských kampeliček.

Významnou památkou Libčan je kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1230. Za zmínku stojí interiér kostela, kde se nachází sousoší z dílny významného sochaře Matyáše Brauna a mnoho dalších významných děl. V sousedství kostela se nachází stará dřevěná zvonice, jediná svého druhu v okolí. Ve zvonici jsou čtyři zvony. První velký zvon je 106 cm vysoký a měří v průměru 124 cm a je bohatě zdoben. Za války nebyl zrekvírován. Další menší zvon - vysoký 77 cm byl 8.2. 1917 zrekvírován, stejně jako oba zbývající malé zvony. Střecha i dřevěné opláštění stavby zvonice byly obnoveny počátkem devadesátých let minulého století.

V Libčanech byl v minulosti bohatý kulturní život. Největší tradici mělo ochotnické divadlo, které se hrálo také v přírodním areálu v lese zvaném “U Libušiny studánky“. Při představeních účinkovala stovka i více ochotníků a komparzistů z Libčan i okolních obcí. Těchto velkých představení se jako hosté účastnili i profesionální herci jako Jaroslav Vojta, Eduard Kohout, Eva Klenová, Jarmila Glázrová a další.

Obec Libčany má v současnosti vyřešeno zásobování obyvatel i podniků pitnou vodou, čištění odpadních vod a zásobování elektrickou energií. Zásobování domácností plynem je zajištěno pouze z části. Pro roky příští je ještě mnoho věcí, které musí zastupitelé obce ve spolupráci s mikroregionem a občany řešit a postupně budovat pro zlepšení životních podmínek a života v obci.