Lhota pod Libčany

Lhota pod Libčany byla založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada kolem roku 1375, když klášter koupil les Trávník mezi Libčany a Osicemi. Po vypálení kláštera roku 1421 byli dalšími majiteli Lhoty Diviš Bořek z Miletínka, od roku 1464 Jiří z Poděbrad a jeho synové, od roku 1490 páni z Pernštejna a od roku 1560 Habsburkové.
Roku 1580 koupil Lhotu císařský hejtman pardubického panství Jiří Škornice Balbín a nechal vyměřit ulicovou náves o půdorysu 800 m x 80 m ve směru východ – západ a lánovým způsobem nechal vystavět novou vesnici.

Z původních 16 domů vznikla vesnice o 40 domech. Po jeho smrti (zemřel na mor) jeho synové prodali Lhotu zpět Habsburkům.

Ve Lhotě se 24.2. 1775 narodil v zájezdní hospodě český loutkař Matěj Kopecký.

Pokřtěn byl v Libčanském kostele.

V roce 1827 vykoval lhotecký kovář Václav Novotný se svým švagrem kovářem Veverkou z Rybitví ruchadlo, kterým se poprvé oralo v záhumení kovárny v č.p. 4 ve Lhotě pod Libčany.

Hasičský sbor byl ustaven 3. března 1884. Současně byla ustavena čtenářská beseda a knihovna. V roce 1995 byla dána do užívání nová hasičská zbrojnice v objektu bývalé továrny na střešní lepenky. Tělovýchovná jednota Sokol byla ustavena v roce 1920. Oddíl kopané je v současné době účastníkem krajského přeboru.

Školní vyučování ve Lhotě je od roku 1750. Vyučovalo se v různých domech. Dnešní školní budova byla postavena roku 1906. V roce 1960 byla rekonstruována na 3 třídy, školní kuchyň, šatny a sociální zařízení. Budova mateřské školy byla dána do provozu roku 1982. V přízemí budovy je kuchyň, která vaří obědy i pro místní občany.
V roce 1900 byla postavena kaple Nejsvětější Trojice, kde jsou pravidelně slouženy mše.

Od roku 1926 bylo dáno do provozu kino, které bylo v letech 1957 – 1959 adaptováno a bylo to první venkovské kino se širokoúhlým plátnem na východočeském venkově. V roce 1934 byl postaven „Švehlův dům“, kde nyní sídlí obecní úřad. Zdravotní středisko bylo dáno do provozu v roce 1978. V budově je i poštovní úřad.

Hlavním zaměstnáním obyvatel bylo zemědělství. V roce 1953 bylo založeno zemědělské družstvo, jehož pokračovatelem je v současnosti Agrodružstvo, které hospodaří na katastru 11 obcí.

V roce 2003 byla provedena plynofikace obce. V roce 2004 bylo dokončeno víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem a osvětlením.

V roce 2004 získala Lhota pod Libčany od předsedy Poslanecké sněmovny schválení k používání znaku obce a praporu.

V obci vyvíjejí svou činnost zájmové spolky a organizace: TJ Sokol – fotbalový klub, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů a Holubářský spolek.

V současnosti dochází k rozšíření obce výstavbou rodinných domů v několika jejich lokalitách.

V roce 2006 byla zahájena výstavba splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod.