Kratonohy

Občanská vybavenost v obci je tvořena mateřskou školou, základní školou a budovou obecního úřadu, kde se nachází pošta, knihovna, obecní hospoda a společenský sál. V budově MŠ je rovněž ordinace praktického lékaře.

Na Michnovce mají občané k dispozici kulturní místnost. Do vybavenosti vesnice lze zařadit i hřbitov. Obec má ve svém vlastnictví veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci. Obec provozuje sběrný dvůr určený pro rostlinný odpad, železo, velkoobjemový odpad. Sběr nebezpečného odpadu je zajišťován 2x ročně.
 

Výstavba splaškové kanalizace včetně ČOV je důležitou prioritou obce limitující její další rozvoj. Je zpracována studie odkanalizování a čištění odpadních vod v rámci obcí „Mikroregion Urbanická brázda“ – Kratonohy, Michnovka.
V současné době obec zajišťuje finanční prostředky na realizaci této akce. Obě obce mají veřejný vodovod a plynovod.

V Kratonohách se nachází kostel Sv. Jakuba Většího, původně gotického založení. V letech 1707 - 1710 byl přestavěn a upraven do stylu baroka. Má bohatě zdobený interiér s neobvyklým řešením – oltář jako grotta, kazatelnu ve tvaru tlamy velryby. Oltář je replikou španělského oltáře Sv. Jakuba z Compostelly.

Původní barokní zámek, postavený po roce 1721 za Františka Kinského, byl za nevolnického povstání vypálen a poté přestavěn. Zůstala z něho pouze barokní brána. Dle odborné literatury se patrně jedná o dílo J. Santiniho. Stávající zámek je nevyužíván a chátrá.

V obci Michnovka se nachází dřevěná zvonička, která je z roku 1891 (od roku 2005 kulturní památka).
Socha Sv. Jana Nepomuckého před kostelem je z roku 1739. Boží muka z roku 1830 jsou umístěna také před kostelem na pískovcovém podstavci. Památná kaplička z roku 1737 u nového hřbitova byla zbudována nákladem sládka V. Pozlara.
Dle tradice „ubíral se tudy Sv. Vojtěch do Polska“. Nad kapličkou rozkládá svou korunu stejně stará lípa.

Děti mají na návsi přístupné dětské víceúčelové hřiště, které bylo v loňském roce rozšířeno a byly tam osazeny venkovní stoly na stolní tenis.
V roce 2006 proběhla úprava a doplnění prvků na hřišti na Michnovce.

Společenský život je u nás vzhledem k místním zvyklostem a prostorovým možnostem na odpovídající úrovni. Zasluhuje se o něj nejen obec, ale i všechny zájmové organizace a Římskokatolická farnost Kratonohy. Významnou roli taktéž sehrávají ZŠ a MŠ Kratonohy. Jedná se především o akce – návštěvy divadel, ples myslivců, sportovců a ples žen, maškarní karneval pro děti, vánoční adventní koncert, seniorské sousedské poposvícenské posezení, čarodějnice, Dětský den včetně rybářských závodů. Tradiční pro naše spolky a občany jsou i akce tzv. „ stálé neplánované“ jako například čarodějnické posezení, silvestrovský fotbálek, silvestrovské zamykání vody.
Naše obec obdržela čestný diplom za kulturní a společenský život obce v soutěži „Vesnice roku 2005.“