Hvozdnice

Obec se nachází na jižním svahu mírného návrší 9 km západně od Hradce Králové.
Jméno obce vzniklo z přídavného jména hvozdná, tedy ves ležící ve hvozdu - hlubokém lese. Prvotně se používal název v jednotném čísle - časem se však přešlo do pomnožného čísla (ty Hvozdnice).

První písemné zmínky o místním osídlení jsou datovány roku 1073, ale nálezy kosterních hrobů kultury únětické v sousední obci Želí svědčí o osídlení daleko dřívějším. V lese v bezprostřední blízkosti Hvozdnic se také nalézají 2 registrované, ale neprozkoumané mohyly.

Celá obec je ze tří stran obklopena ovocnými sady, ze severu pak lesem. Ovocnářství má v obci tradici sahající až před první světovou válku.

V jeho počátcích se pěstovaly především třešně a višně, po druhé světové válce místní zemědělské družstvo sady značně rozšířilo a pěstuje i další druhy ovoce, hlavně jablka.

V obci je i několik drobných provozoven resp. živnostníků poskytujících různé služby, např. truhlářství, sklenářství, autoklempířství, topenářství, malířství, krejčovství, instalatérské služby a elektro.

Původně samostatná obec byla v roce 1960 připojena ke střediskové obci Libčany. V roce 1992 se od střediskové obce oddělila a je opět samo-statnou obcí, kde trvale žije 187 obyvatel.

Obcí prochází jedna z hlavních cyklostezek v okolí Hradce Králové. Do občanské vybavenosti patří prodejna se smíšeným zbožím a dva hostince. Obecní hostinec "U Čechů" s venkovní zahrádkou a malým sálem s krbem, který je využíván pro svatební hostiny a jiné kulturní akce a hostinec „U Morávků“ s krytým venkovním posezením.

Součástí pohostinských služeb v obci je i místní kulturní dům se sálem s kapacitou 250 míst, kde se pořádají v průběhu roku různé společenské akce.

Obec má vybudovány kompletní inženýrské sítě, tj. veřejný vodovod, kanalizační řád a rozvod plynu. To umožnilo řadě zájemců o kvalitní bydlení v klidném prostředí a v těsné blízkosti Hradce Králové, zahájit výstavbu svých rodinných domků, v sou-ladu se schváleným územním plánem v rámci realizace dalšího rozvoje obce .