Historie Žižkovec (Praskačka)

Prvé písemné zmínky o části Žižkovec pochází z roku 1729 -
Žiškovec, 1836 - Schischkowitz.

Jméno utvořené podle jména vlastního. Není známo, zda jde o člověka z
místa vsi, nebo ves byla pojmenována podle husitského vojevůdce Žižky. Vznik
jména Žižka je přitom značně nejasný.

Vratislav II. zahrnul i do darů opatovickému klášteru ves Žižkovec. Po
zpustošení kláštera se vsi zmocnil Hradec Králové. V držení se vystřídalo
několik majitelů až znovu připadly Hradci Králové. Město ji roku 1561
prodalo Jindřichu Nejedlému z Vysoké. Obec byla obydlena nádeníky a
podruhy.