Historie Vlčkovice (Praskačka)

Prvé písemné zmínky o části Vlčkovice pochází z roku 1465 -
Vlčkova Lhota, 1559 - Wlczkowicze.

Název vsi je odvozen od jejího zakládacího statutu. Lhůta (lhóta)
znamenala smluvní osvobození od plateb u osady na lesní půdě v době mýcení
lesa a zakládání polí. Lhota byla označena jménem zakladatele nebo
nejvýznamnější osoby v obci. Již poměrně brzo z názvu mizí označení Lhota a
zůstává pouze příponou změněné proprium Vlček.

Vlčkovice patřily opatovickému klášteru. Po církvi ji vlastnili
Pernštejnové z nichž Jan z Pernštejna ji prodal pánům z Hradce. V roce 1850
se ves stala samostatnou