Historie Urbanic

Prvé písemné zmínky o obci Urbanice pochází z roku 1465 - ves
Urbanice, 1558 - Urbanicz.

Název je podle měšťana, obyvatele města (urbanus), v přeneseném smyslu se
mohlo jednat o uhlazeného člověka.

Obec vznikla u staré obchodní cesty Praha - Hradec Králové. Jiná cesta
("lantem") měla vést od Dobřenic (a Opatovic) přes Urbanice do Libčan. Obec
příslušela, jako téměř všechny okolní vesnice k opatovickému klášteru. Roku
1561 patřily Urbanice Jindřichovi Nejedlému, rytíři z Vysoké. Po zrušení
nevolnictví byly Urbanice samostatnou vsí se starostou a zastupitelstvem v
čele obce. V této době začala větší výstavba obce. Domů do současnosti
přibylo, ale počet obyvatel je na stejné úrovni jako kolem roku 1900. Místní
knihovna Urbanice v letech 1964 až 1900 sloužila také pro obce Vlčkovice a
Praskačku. Tato služba je zajišťována pro tyto obce i nyní.