Historie Sedlice (Praskačka)

Prvé písemné zmínky o části Sedlice pochází z roku 1456 - Sedlc,
1547 - Sedlec, 1615 - Sedlice, 1790 - Sedlicz, 1836 - Sedletz, Sedlice.

V názvu je vyjádřen určitý vyhloubený tvar země, v jejímž okolí se část
obce nalézá.

Sedlice patřila k panství kláštera Opatovického. Po jeho zpustošení ves
připadla Hradeckým. Později ji získal král Jiří z Poděbrad a po něm ji měl
jeho syn Jindřich z Minsterberka. Roku 1547 císař Ferdinand I Sedlici
zkonfiskoval a prodal Janu Pernštejnovi z Pardubic. Od jeho syna Jaroslava ji
koupilo město Hradec Králové, ale brzo ji prodalo Jindřichu Nejedlému z
Vysoké. Sňatkem pak přešla Sedlice do majetků Straků z Nedabylic, kteří roku
1769 Petrem vymřeli. Ten ji odkázal na zřízení a vydržování akademie vyšších
stavů v Praze. Po zániku panství roku 1849 se začala ves rozrůstat.