Historie Osičky

Prvé písemné zmínky o vsi Osičky pochází z roku 1436 - dvůr Osičky u Osic,
1523 - Vosičky, 1560 - Wosyczky, 1654 - Wosyczky.

Ves byla kdysi součástí Osic. První zmínka o Osicích, zvaných téľ Vosice,
je z roku 1086, kdy ji vlastnil opatovický kláąter. Po jeho vypálení získal
ves Divią Bořek z Miletínka, po něm ves připadla Kunětické Hoře. Později
byla zastavena, ale po roce 1460 se dostala znovu pod Kunětickou horu. Ke
konci 15. století ji drľeli Pernątejnové. Od 16. století patřila
Pardubicím.