Historie Krásnice (Praskačka)

Prvé písemné zmínky o části Krásnice pochází z roku 1465 -
Chrastnice, 1547 - Chrastnice, 1559 - Chrastniczy, 1654 - Chrasnice, 1714 -
Chrastnice, 1836 - Krastnitz (Chrasnize).

Název je odvozen buď od křovinatého prostoru v místě obce, nebo od roviny
(její označení v starší češtině je chrastná), v které je obec položena.
Krásnice pravděpodobně vzniklo z německého přepisu názvu na Krasnitz
(Schaller: Das Königsreich Böhmen, 1835) a zpětného převedení do češtiny.

Krásnice byla založena pravděpodobně v 12. století a stejně jako okolní
vsi patřila opatovickému klášteru. Po vyplenění kláštera patřila ves Hradci
Králové. Později připadla Jiřímu z Poděbrad, který ji převedl na své čtyři
syny, ale ponechal jí v zástavě dále Hradci Králové. V roce 1472 se synové
podělili a ves připadla Jindřichovi z Minsterberka, který ji 1491 prodal
Hradci Králové. Roku 1547 císař Ferdinand I. Sedlici zkonfiskoval a prodal
Janu Pernštejnovi z Pardubic. Od jeho syna Jaroslava ji koupilo město Hradec
Králové, ale brzo ji prodalo Jindřichu Nejedlému z Vysoké, císařskému
rychtáři v Hradci Králové.