Dobřenice

Vznik obce se datuje do 14. století.

Barokní zámek byl postaven někdy kolem roku 1693 panem Ferdinandem Rudolfem Dobřenským, roku 1862 odkoupila velkostatek rodina Karla Weinricha z Porýnska, který zařizoval cukrovar u knížete Thurn-Taxise v Dobrovici. JUDr. Karel Loevenstein kupuje velkostatek se zámkem roku 1928 a rodina jej vlastní dodnes.

V současné době je budova zámku částečně opravena.
Součástí areálu je anglický park založený roku 1875, který se rozkládá na ploše 24,5 ha. Dendrologicky cenný park se vzácnými dřevinami, chráněnými stromy a vodními plochami je postupně revitalizován.

V parku se nalézá hrobka Karla Weinricha z konce 19. století.

Barokní kostel sv. Klimenta byl postaven během 14-ti měsíců a 23. listopadu 1740 vysvěcen. Součástí kostela jsou původní funkční varhany, používané dodnes k církev-ním obřadům a koncertům.
Lovecký zámeček dal postavit roku 1880 Karel Weinrich v lese mezi Dobřenicemi a Rohoznicí v pseudogotickém slohu.

V současné době je velmi zdevastován.

Současná obec - zámek a velkostatek byl vrácen původním majitelům a je využíván k chovu koní a přístupný veřejnosti. Byla opravena budova základní školy z roku 1908. Stará školka byla zbourána a na jejím místě postavena budova jídelny s prostory pro všeobecného lékaře a stomatologa.

K vybavenosti obce přispívá i lékárna a dvě „osvěžovny“, které hojně využívají uživatelé cyklostezek, zřízených v roce 2002.

Tradičním sportem je fotbal a stává se jím i tenis.