Archeologie v Žižkovci (Praskačka)

Z doby kamenné jsou nálezy kamenných nástrojů z dovezeného kamene (rula).