Archeologie ve Lhotě pod Libčany

Na katastru obce byly zjištěny ojedinělé archeologické nálezy. V jižní
části území je předpokládáno větší soustředění nálezů nebo starších
kultur.