Archeologie v Syrovátce

Pozůstatky po tvrzi se nedochovaly, není ani přesně známo kde stávala.
Místní tradice ji klade na zalesněné návrší při východním okraji vsi. Mohl z
ní zbýt vyhořelý dvůr, na jehož místě byl v roce 1850 postaven cukrovar.