Archeologie v Roudnici

Stopy po předhistorickém osídlení jsou v katastru Roudnice časté. V lese
u samoty Horka byly v roce 1865 nalezeny bronzové předměty. Na polích směrem
k Boharyni bylo nalezeno popelnicové pohřebiště a kamenné nástroje. Při
stavbě silnice byly nalezeny zlaté stočené drátky, z mladší doby bronzové, u
Proboštovy stodoly kamenná sekerka. Na poli mezi Roudnicí a Syrovátkou byla
zjištěna sídelní jáma a kamenný mlýnek na obilí.

Roudnická tvrz stávala v severozápadní části katastru směrem k Homoli.
Ještě počátkem 20. století byly patrné zbytky opevnění. Tvrz snad byla dobře
opevněna a vztahoval se k ní místní název Turyň. Zanikla a nezůstaly po ní
žádné stopy. Pověst se zmiňuje o rytířích Turkyňkových, kterým měla tvrz
patřit.