Archeologie v Praskačce

Bylo zde osídlení lidem kultury lužické z pozdní doby bronzové
(vykopávky popelnicového pohřebiště v urbanickém písníku na severovýchodním
okraji Praskačky). Slovanské sídliště bylo prokázáno na zahradě domu čp.
9.

Na jihozápadním okraji obce se předpokládá lokalita bývalého tvrziště.
Počátkem 20. století byly ještě patrné její valy.