Archeologie v Obědovicích

Roku 1409 je záznam o vsi Miličov, Mileč mezi Kratonohy a Obědovicemi.

Ve vsi byly dvě tvrze. Kromě dochovaného blatného tvrziště, které zaniklo
po třicetileté válce, byla ještě jedna tvrz ze 14. století, zanikla později
během 17. století. Nalézala se poblíž dnešního dvora.

V uplynulých pěti letech byl prováděn v areálu nového písníku v k.ú.
Obědovice záchranný archeologický průzkum a byly zjištěny nové skutečnosti o
prehistorii okolí Obědovic.