Archeologie v Kratonohách

Z mladší doby bronzové byly v Kratonohách nalezeny kamenné nástroje.

Roku 1409 je záznam o vsi Miličov, Mileč poblíž Kratonoh. Za Michnovku
byla považována i dnes neznámá ves Nedabylice s tvrzí, která měla být buď na
místě Michnovky, nebo při bílavských rybnících na západním svahu Vrší mezi
Chudeřicemi a Chyští. Podle posledních výzkumů je lokalizována k rybníku
Kocouřík, severovýchodně od Chýště.