Zápis z jednání 19. 6. 2008 v Praskačce

Záznam z jednání členské schůze svazku obcí „Mikroregion urbanická brázda“ konaného dne 19.6. 2008 v zasedací místnosti OÚ Praskačka.

Program jednání:

  1. Likvidace zeleného odpadu a kalů z ČOV v regionu Urbanická brázda - záměr Agrodružstva Lhota pod Libčany

Přítomni: viz presenční listina

Ing. Veselý, předseda představenstva Agrodružstva Lhota pod Libčany představil záměr firmy na vybudování kompostárny v regionu Urbanické brázdy, kde by bylo možno likvidovat zelený odpad, dřevěné štěpky, kaly z ČOV a odpady vznikající při čištění vodních ploch a toků. Agrodružstvo předpokládá vybudování kompostárny a zajistí její provozování. Svazek obcí bude dodávat odpady ke kompostování v rámci svozové oblasti. Nutno vytipovat vhodnou plochu z hlediska provozu, ale i ve vazbě na schválené územní plány obcí.

Členská schůze svazku rozhodla zadat zpracování Studie na likvidaci zeleného odpadu a kalů z ČOV firmě FARMTEC a.s., Jistebnice. Studie bude řešit jak vlastní kompostárnu, tak logistiku svozu a bude podkladem pro zpracování žádosti o dotace. Zajistí: M.Součková, J.Rejlová

Ing. Součková a Ing. Rejlová se zúčastní osobního jednání ve firmě FARMTEC a.s. společně s Ing. Veselým.

Zapsaly: J.Rejlová, M.Součková

V Praskačce dne 23.6.2008