Mapa území Místní akční skupiny Hradecký venkov

Obecně prospěšná společnosti Hradecký venkov vyvíjí obecně prospěšnou činnost zaměřenou na rozvoj regionu v souladu se svým statutem. Jako své územní pracoviště zřídila správní rada Místní akční skupiny tzv. MAS Hradecký venkov.

 

Místní akční skupina Hradecký venkov zahrnuje území 63 obcí ležících západně až severozápadně od krajského města Hradce Králové. MAS Hradecký venkov měla k 31. 11. 2015 celkem 36 členů, z nichž 20 reprezentuje soukromý neziskový sektor (55,5%), 5 soukromý podnikatelský sektor (14%) a 11 členů zastupuje veřejný sektor (30,5%). Partneři MAS jsou dále začlenění do zájmových skupin, které byly definovány tak, aby pokryly jednotlivé prioritní oblasti integrované strategie. Návrh zájmových skupin a začlenění a začlenění jednotlivých partnerů bylo chváleno Plénem MAS dne 12. 2. 2015. Zájmové skupiny: veřejné služby (6 partnerů), volný čas (4), správa území (10), životní prostředí a infrastruktura (4), podnikání a zaměstnanost (5), zemědělství (3), cestovní ruch (4).

 

 

 

PřílohaVelikost
mapauzemi_seznamobci.pdf358.78 KB