3. podzimní projížďka Mikroregionem urbanická brázda

V sobotu 23. září 2006 se uskutečnila již 3. podzimní projížďka mikroregionem   Urbanická brázda.  V letošním roce byly připraveny 2 vyjížďkové trasy, které obě začínaly na křižovatce ve Lhotě pod Libčany. I. trasa o celkové délce 36 km, byla určena pro zdatné cyklisty, ale celou ji projelo i několik dětí ve věku 7-10 let. Účastníci II. trasy pak ujeli naším mikroregionem 16 km.

I. etapa cyklistického výletu  začala ve 13,00 hodin ve Lhotě pod Libčany, odkud vyjelo 50 účastníků  směrem přes Roudnici, Kratonohy do Obědovic, kde byla na návsi u obecní hospody "U Vavřince" krátká občerstvovací zastávka. Cestou se připojovali  další cyklisté a v Obědovicích nás bylo již 68.  V Obědovicích jsme  si prohlédli nádherně upravenou náves, jak je nachystaná na příjezd celostátní komise určující pořadí obcí, které získaly v krajských soutěžích Vesnice roku 2006 "zelenou stuhu" za péči o zeleň a veřejná prostranství. Poté jsme krátce vyjeli z našeho mikroregionu do Káranic a Chudeřic a odtud  zase zpět lesem směrem na Michnovku, Dobřenice, Rohoznice, Osičky, Polizy Sedlice, Praskačka až na konečnou stanici na hřišti v Urbanicích. V průběhu trasy jsme 2x přejížděli významnou stavbu  - dálnici D 11, která již dnes výrazně ovlivňuje život v našem regionu.

Účastníci II. etapy vyrazili ve 14,00 hodin směrem na Trávník, Polizy přes Žižkovec, Sedlici do Praskačky, kde si někteří udělali krátkou zastávku na dětském hřišti u Sokolovny a poté dojeli do cílové stanice na hřišti v Urbanicích.

V cílové stanici vítali účastníky zástupci obce Urbanice, kteří předávali všem trička s logem Mikroregionu Urbanická brázda a dětem sladkou odměnu. Do cílové stanice postupně dojelo celkem rekordních 120 cyklistů!!!  Pro všechny účastníky cyklistického výletu připravili urbaničtí  zdarma chutné občerstvení (kýtu a pití), za což jim touto cestou moc děkujeme.

Počasí nám  přálo jako každoročně,  projeli jsme náš mikroregion opět jinými cestami než každodenně jezdíme  a těšíme se za rok  nashledanou!