2. podzimní projížďka Mikroregionem urbanická brázda

V sobotu 24. září 2005 se uskutečnila 2.  podzimní projížďka mikroregionem Urbanická brázda. Cyklistický výlet začal v Obědovicích, odkud odstartovalo 25 účastníků směrem na Kratonohy a Roudnici. Na trase se přidávali další cyklisté a v Syrovátce, kde jsme měli v obecním hostinci občerstvovací zastávku, nás již bylo 57. Konečná stanice byla na fotbalovém hřišti v Dobřenicích. Trasa dlouhá 29,5 km vedla po silnicích, starých úvozových cestách a účelových zemědělských komunikacích tak, abychom projeli netradičně náš region a podívali se do míst, kudy mnozí z nás nikdy nejeli.

Na fotbalovém hřišti v Dobřenicích, kam dorazilo 61 cyklistů, nás uvítala paní starostka Otílie Chlapková, která předala všem dětským účastníkům projížďky sladkou odměnu a vyhlásila 4 zvláštní ceny - nejmladším účastníkem byl Nicolas Koutník, nejstarší účastnicí paní Marta Bitvarová, ceny za nejstarší kolo (z roku 1931) a nejkrásnější zvonění získala paní Marie Doležalová. Všichni ocenění byli z Roudnice.

Počasí nám přálo, účastníci byli spokojeni a všichni se těšíme za rok nashledanou!