Rozpočet dobrovolného svazku obcí Plynofikace obcí Urbanické brázdy, rok 2005

Příjmy v tis. Kč

Dotace ze SFŽP 1007 tis. Kč

Příspěvky od obcí - inženýrská činnost 124 tis. Kč

Rezerva - část zůstatku z roku 2004 156 tis. Kč

Příjmy celkem 1287 tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

Doplatek - plynofikace obce Vlčkovice 991 tis. Kč

Doplatek - plynofikace obce Hubenice 172 tis. Kč

Inženýrská činnost 124 tis. Kč

Výdaje celkem 1287 tis. Kč

Ing.Miroslava Součková v.r., statutární zástupce svazku

Jaroslav Pitro v.r., statutární zástupce svazku

V Praskačce dne 30.12.2004