Urbanice

Oficiální stránky obce Urbanice
Urbanice 40, 503 27 Lhota pod Libčany, tel.: 495 588 120

Urbanická knihovna se představuje

V únoru pokračujeme v našem představování knihoven a knihovnic mikroregionu Urbanická brázda, a to povídáním knihovnice Jany Růžové o Urbanické knihovně. Více se dozvíte v přiložených souborech. 

Kulturní památky v Urbanicích

  • čp. 6, roubený neobývaný dům.
  • památník padlým z 1. světové války z roku 1920, od K. Hilse, Masarykův reliéf obnoven 1994,
  • pomník Mistra Jana Husa z roku 1929 (V. Škoda z Hradce Králové),
  • zvonice z bílých cihel, 1929 (nahrazení původní dřevěné zvonice),
  • křížek, Boží muka z roku 1860,

Urbanice

Územně plánovací dokumentace

Na přelomu roku 2005 a 2006 bylo ukončeno 5 leté období zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace obce Urbanice.

V současné době je rozvoj obce řízen v souladu se schváleným Územním plánem obce Urbanice.

Historie Urbanic

Prvé písemné zmínky o obci Urbanice pochází z roku 1465 - ves
Urbanice, 1558 - Urbanicz.

Název je podle měšťana, obyvatele města (urbanus), v přeneseném smyslu se
mohlo jednat o uhlazeného člověka.