Syrovátka

Oficiální stránky obce Syrovátka
Syrovátka 69, 503 27 Lhota pod Libčany, tel./fax: 495 451 128

Syrovátka

V celém mikroregionu Urbanická brázda byla dokončena plynofikace. Problémem je naplnění počtu stanovených přípojek v každé obci a tím splnění podmínek pro udělení dotace na realizaci celé akce. Každá obec by k závěrečnému vyúčtování (v současné době se připravují podklady) měla mít v aktivním užívání 90% vybudovaných plynových přípojek.

Archeologie v Syrovátce

Pozůstatky po tvrzi se nedochovaly, není ani přesně známo kde stávala.
Místní tradice ji klade na zalesněné návrší při východním okraji vsi. Mohl z
ní zbýt vyhořelý dvůr, na jehož místě byl v roce 1850 postaven cukrovar.

Historie Syrovátky

Prvé písemné zmínky o obci Syrovátka pochází z roku 1339 -
Sirowatka, 1399 - Syrowatka, 1451 - Syrowátka, 1554 - Syrowatka.

Název části obce je po místním usedlíkovi, který se zabýval výrobou sýrů,
nebo měl přezdívku syrový člověk.