Společné akce

Cyklovýlet knihovníků 2011

LÁŽO - PLÁŽO  létem
 

Pozvánka na cyklovýlet knihovníků

Knihovnice a knihovníci mikroregionu Urbanická brázda zvou v sobotu 2. července 2011 všechny příznivce cykloturistiky na společný cyklovýlet, jehož cílem je tentokráte Městská knihovna v Přelouči.

Podrobnosti viz přiložená pozvánka.

 

Zrušení zadávacího řízení na dodavatele kontejnerů na zelený odpad

Vážení uchazeči,
tímto Vám oznamujeme, že zadavatel Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí, se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 70971358, veřejné zakázky: „Výběrové řízení na dodavatele kontejnerů na zelený odpad“ v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životní prostředí
rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

Sportování pro radost

V sobotu 4. června na fotbalovém hřišti ve Lhotě pod Libčany se uskutečnilo již tradiční Sportování pro radost aneb Olympiáda mateřských škol z mikroregionu Urbanická brázda. 

Seznam akcí Mikroregionu Urbanická brázda na rok 2011

Členská schůze svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda schválila na svém jednání 3.2.2011 společné akce mikroregionu na rok 2011.

Co všechno děláme ve škole

Základní škola Libčany informuje   
o dění  ve škole za poslední skoro čtyři měsíce  a o životě ve  škole tak, jak šel čas. Máme tu závěr prvního pololetí a myslíme si, že jsme zvládli docela velký kus práce.

Setkání zástupců základních a mateřských škol mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko

Ve středu 9. února 2011 ve 13:00 hodin se uskuteční společné pracovní setkání  zástupců základních a mateřských škol   mikroregionů  Nechanicko a Urbanická brázda. Setkání proběhne v nové zasedací místnosti MAS Hradecký venkov v budově v přízemí  budovy Městského úřadu Nechanice.

Staročeské máje

Máje

Lesní závod 2010

Lesní závod

Pozvánka na setkání knihovníků

Mikroregiony Urbanická brázda a Nechanicko zvou knihovníky ze svých členských obcí na přátelské setkání s výměnou zkušeností.

Setkání se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Roudnici v pátek 19. listopadu 2010 od 17 hodin.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.