Společné akce

Setkání zástupců základních a mateřských škol mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko

Ve středu 9. února 2011 ve 13:00 hodin se uskuteční společné pracovní setkání  zástupců základních a mateřských škol   mikroregionů  Nechanicko a Urbanická brázda. Setkání proběhne v nové zasedací místnosti MAS Hradecký venkov v budově v přízemí  budovy Městského úřadu Nechanice.

Pozvánka na setkání knihovníků

Mikroregiony Urbanická brázda a Nechanicko zvou knihovníky ze svých členských obcí na přátelské setkání s výměnou zkušeností.

Setkání se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Roudnici v pátek 19. listopadu 2010 od 17 hodin.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 

Syrovátecká knihovna se představuje

V srpnu se v rámci cyklu povídání o reginálních knihovnách představí knihovna v Syrovátce a její knihovnice slečna Alena Kakrdová.

Pozvánka na cyklovýlet knihovníků

Knihovníci mikroregionu Urbanická brázda zvou všechny příznivce cykloturistiky na společný výlet po vesnických knihovnách v sobotu 3. 7. 2010, start 8 hodin v Obědovicích na návsi. Více informací viz přiložená pozvánka.

Kampaň "Bezpečná cesta do školy"

 

Setkání knihovníků a knihovnic Mikroregionu Urbanická brázda

V úterý 17. února pořádají knihovníci a knihovnice z Mikroregionu Urbanická brázda   již tradiční společné setkání. Tentokrát navštíví Obecní knihovnu v Syrovátce a jejich hlavním bodem jednání bude společné plánování akcí v mikroregionálních knihovnách a zapojení se do projektu "Urbanická brázda – Zdravý mikroregion".

Ekologie

 

Sport