Občan

Seminář Jak efektivně komunikovat a úspěšně prezentovat 12. 3. 2009

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2009 v budově Obecního úřadu v Praskačce.   

Libčany

        Obec  Libčany  je  položena  v  krásném přírodním prostředí, obklopena lesy  a zelení ovocných  stromů.

Zástupci obcí z ORP Hradec Králové diskutovali o Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Ve čtvrtek 5. února 2009 představila Ing. Jana Rejlová, administrátorka krajského Programu obnovy venkova zástupcům obcí z obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Hradec Králové nejčastější chyby při  administraci POV Královéhradeckého kraje. Dalším bodem jednání byla diskuse na téma účast obcí v soutěži Vesnice roku a příprava materiálů o obci pro hodnotitelskou komisi.

Vznik mikroregionu Urbanická brázda

          Mikroregion Urbanická brázda byl založen v roce 2000 jako zájmové sdružení právnických osob podle občanského zákoníku, na základě zakladatelské smlouvy schválené členskou schůzí delegovaných zástupců 9 zakládajících obcí – Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka a Urbanice.

Nadace VIA vyhlásila grant "Záchrana drobných památek místního významu"

Cíle programu:
- Podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu;
- vytváření prostoru pro dobrovolnou činnost a podílení se lidí na péči o svoje okolí;

Nadace partnerství vyhlásila grant "Na zelenou"

Do 28. února 2009 mohou o podporu žádat všechny typy škol a školských zařízení v ČR. Na realizaci svých projektů bezpečných cest mohou školy získat příspěvek až 90 tisíc korun.

 

40 milionů korun na čistší vzduch a ekologičtější vytápění v domácnostech

Lidé, kteří chtějí přestat vytápět svoji domácnost uhlím a přejít na ekologicky šetřnější a pro svoje zdraví i zdraví svých sousedů příznivější způsob, mají také v letošním roce šanci získat podporu od státu.

Vzdělávání k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje

Chcete být projektovým manažerem? Chcete proniknout do tajů projektového řízení? Centrum rozvoje Česká Skalice otevírá
Rekvalifikační kurz PROJEKTOVÝ MANAŽER
v rámci projektu „Vzděláváním k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje“