Občan

Novoroční koncert v Praskačce

 

Policie ČR

Místní příslušnost obcí k Policii České republiky:

Obvodní oddělení 1, Hradec Králové

Příslušné obce jsou Dobřenice II, Hvozdnice, Lhota pod Libčany, Libčany, Osičky, Osice, Praskačka, Syrovátka a Urbanice.

Zdravotnictví

Zdravotní středisko Dobřenice a Kratonohy

MUDr. Leoš Petr, Dobřenice 32

telefon: Dobřenice 495 451 135, Kratonohy 495 451 620

Ordinace Dobřenice

Ordinace Kratonohy

Poštovní úřady

Pošta Dobřenice

Dobřenice 18, 503 25 Dobřenice, telefon 495 450 101

Z ptáčníka zeman

Vypráví se, že vévoda Břetislav navštívil jednou Hradec Králové a vydal se svou družinou na lov do zdejších lesů. Když po náročném dni družina odpočívala ve hvozdnickém lese, spatřil Břetislav obrovského kance. Vyskočil na koně a začal ho pronásledovat. Kanec mu však unikl a vévoda zjistil, že je uprostřed lesa sám. Hledal cestu zpátky, ale marně.

U kulatého těchlovického kamene

Na tomto tajemném místě se prý kdysi oběsila jedna žena. Protože nezemřela přirozenou smrtí, pochovali ji na místě, kde svůj život skončila - u kulatého kamene. Od té doby se tam v poledne objevuje polednice, hejno kuřat nebo v noci černý pes s ohnivýma očima.

Pověst proč má Syrovátka ve svém znaku třmen

Erb se znamením třmene byl rozšířen ve východních Čechách, v povodí řeky Úpy. Členové rozvětveného rodu se psali podle míst, odkud pocházeli. Podle některých pramenů větev ze Semtěse pokračovala osídlováním kraje západně od Hradce Králové. Koncem 14. století je zmínka o Janu Benešovi, podle místa ze Syrovátky.

Na radíkovických valech

Ještě dnes nalezneme v Radíkovicích (za Valenovými) místo, kde se říká Na valech. Podle pověsti tam stávala tvrz, na které žil pan Radík - radíkovický pán se svými třemi syny. Když zemi napadl nepřítel, neváhal radíkovický pán i se svými syny jít bránit svou zem. Než odjeli zakopali na tvrzi své bohatství.