Občan

Pozvánka na divadelní představení do Lhoty pod Libčany

Zveme všechny příznivce divadla na představení chlumeckého spolku Klicpera na představení "Na správné adrese" a to v sobotu 18. dubna 2009 od 19,00 hodin v Obecním hostinci ve Lhotě pod Libčany. Vstupné 30,- Kč.

Starý strom vypráví dětem z mateřských školek

20. a 21. dubna se v prostorách " Bažantnice" v Nechanicích uskuteční ekologický vzdělávací projekt pro MŠ  " Vyprávění starého stromu", který připravuje MAS Hradecký venkov ve spolupráci s dalšími ogranizacemi z regionu. Jednou z nich jsou i Lesy České republiky, s. p.

Dětem pro radost - nabídka hřišť pro obce z regionu MAS Hradecký venkov

Společná CIDLINA, o.s. a Hradecký venkov, o.p.s. spolupracují na projektu dětských hřišť. Projekt  s názvem "Dětem pro radost" je zaměřen a vybudování dalších hřišť v obcích na území MAS Hradecký venkov.

Prvomájový volejbalový turnaj ve Lhotě pod Libčany

Vážení sportovci, či vy, kdo nějaké sportovce znáte,

Rodinné a mateřské centrum ve spolupráci se sdružením přátel volejbalu a následného doplňování tekutin ze Lhoty pod Libčany pořádá dne 1.5. 2009 1. ročník tradičního prvomájového volejbalového turnaje. Turnaj se koná pod heslem „Kašlete dnes na průvody a hoďte se do pohody“.

Zelená úsporám: Miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnosti

Miliony tun emisí, které nebudou muset být vypuštěny do ovzduší, miliony gigajoulů tepla, které nebudeme muset vyrobit, miliony tun uhlí, které nebudeme muset vytěžit a miliardy korun, které zůstanou v peněženkách domácností v České republice.

Velikonoční tradice v Roudnici

Dny od soboty 28. 4. do středy 1. 4. patřily v Roudnici velikonočním tradicím. Výstavu zaměřenou na velikonoční tradice a obyčeje doplnilo již tradiční tvoření, kdy si účastníci odnášeli domů vlastnoručně vyrobené dekorace. Úterý   patřilo dětem z Mateřské školy v Roudnici, kdy jim výstavu zpestřilo hejno živých kuřátek. A ve středu zde strávili své dopolední vyučování žáci 1.

Nadace O2 vyhlásila 8. ročník Regionálních grantů

Nadace O2 vyhlásila 8. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. V každém z osmi regionů budou podpořeny ty nejkvalitnější projekty částkou 1,25 milionu korun.

více na http://www.nadaceo2.cz/jnp/cz/pro_zadatele/grantove_rizeni-_01.html

Pozvánka na velikonoční výstavu a tvoření

V sobotu 28. března 2009 budou v Roudnici děti vynášet Moranu (vyženou zimu) a přinesou líto (jaro). Pro účastníky je připravena velikonoční výstava zaměřená na symboly a tradice Velikonoc a společné tvoření.

Pozvánka na divadelní představení do Kratonoh

Obec Kratonohy zve všechny příznivce divadla v sobotu 11. dubna 2009 na hru Eugéna Labicha Hurá do Paříze aneb Slaměný klobouk.

Fond T-Mobile pro regiony 2009

Jubilejní pátý ročník grantového řízení z Fondu T-Mobile právě začíná. Společnost T-Mobile v letošním roce věnuje na rozvoj občanského sektoru osm milionů korun. Částka je určena nejen pro organizace z regionů, kde operátor působí, ale také pro žadatele z celé České republiky, které doporučí sami zaměstnanci T-Mobile.