Občan

Bezpečné skladování nebezpečných odpadů

Projekt „Bezpečné skladování nebezpečných odpadů“ si klade za cíl vybavit území Mikroregionu Urbanická brázda moderními shromažďovacími prostředky na nebezpečné odpady. V současné době je sběr a likvidace těchto odpadů zajišťován tzv. mobilními sběry 2x ročně.

Bezpečné skladování nebezpečných odpadů

Projekt „Bezpečné skladování nebezpečných odpadů“ si klade za cíl vybavit území Mikroregionu Urbanická brázda moderními shromažďovacími prostředky na nebezpečné odpady. V současné době je sběr a likvidace těchto odpadů zajišťován tzv. mobilními sběry 2x ročně.

Komunitní systém likvidace zeleného odpadu

Po řadě jednání s odbornými firmami, Agrodružstvem Lhota pod Libčany, odborem životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, konzultantem panem Radkem Sokolem a řadou dalších bylo na členské schůzi svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda dne 11.8.2009 rozhodnuto likvidovat zelený odpad z veřejných ploch a z domácností kompostováním.

MAS v Královéhradeckém kraji přinášejí v době krize finanční pomoc

Místní akční skupiny v našem kraji se staly velmi úspěšnými v žádání o finanční prostředky z fondů EU. Z programu LEADER přinesou do kraje v rozmezí let 2009 až 2014 přes 410 milionů korun.

Na kolech mikroregionem Urbanická brázda - 6. ročník cyklovýletu - mapy

V sobotu společně vyjíždíme na podzimní cyklovýlet - v příloze zveřejnujeme mapky obou tras.

Grant na ošetření stromů

Stromolezci nabízejí granty na ošetření stromů 

Víte o vzrostlém stromu, který by potřeboval dendrologické ošetření? Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Nadace Partnerství připravily nový grantový program, v němž můžete o odborné ošetření požádat.

Vyhlášen grant na obnovu krajiny a péči o životní prostředí

Nadace VIA vyhlásila grantový program  zaměřený na téma obnova krajiny a péče o životní prostředí.
 

Na kolech mikroregionem Urbanická brázda - 6. ročník cyklovýletu

V sobotu 12. září 2009 vyjedeme společně již po šesté na kolech naším mikroregionem. Sraz účastníků je u budovy Obecního úřadu v Roudnice a cílem pak je fotbalové hřiště v Kratonohách.

Další podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.

Pozvánka na školení "Jak na propagaci"

Mikroregiony Urbanická brázda a Nechanicko pořádají v rámci projektu "Vzdělaný venkov" v úterý 8. září 2009 na Obecním úřadě v Roudnici školení "Jak na propagaci".

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Slavnosti slámy

 

Mateřské centrum Nechanice vás zve děti a jejich doprovod na akci nazvanou Slavnosti slámy. Přijďte 22. srpna ve 14:00 hodin do Nechanic na pole vedle areálu firmy BET (naproti sokolovně). Podrobnosti o programu najdete v přiložené pozvánce.