Dokumenty programu rozvoje

 

Strategie rozvoje DSO Mikroregion urbanická brázda 2014-2024

Na jednání členské schůze svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda dne 26. 11. 2015 schválily členské obce Strategie rozvoje DSO Mikroregion Urbanická brázda na období 2014-2024. 

Průzkum podnikatelského prostředí